{{ item.title }}

Kolorektal Kanserleri (Kolon Kanseri ve Rektum Kanseri) Nedir?

Kolon ve rektum, sindirim sisteminde kalın bağırsağı oluşturmaktadır. Kalın bağırsağın son 20 cm’lik kısmı “rektum”, buradan ince bağırsaklara kadar olan kısmı ise “kolon” olarak isimlendirilir. Kolon ve rektum kanserleri bu organların iç yüzeyindeki hücrelerden gelişmektedir. Ülkemizde kolorektal kanserler en sık görülen ilk 5 kanser türü arasındadır. Aslında her yaşta görülebilen bir kanser türü olmakla birlikte en sık 50 yaşından sonra gözlenmektedir. Kadınlar ve erkekler arasındaki görülme sıklığı benzerdir. Kolorektal kanser yakındaki lenf bezlerinde yayılabilmektedir. Kanser hücreleri bu lenf bezlerine yayıldığında sonrasında diğer lenf bezlerine, karaciğere ve uzak organlara da ulaşabilmektedir.1

Kolorektal Kanserleri (Kolon ve Rektum Kanseri) Risk Faktörleri Nelerdir?

Kolorektal kanser için aşırı kilo, sigara içiciliği, alkol kullanımı, yaş ve aile öyküsü gibi birçok risk faktörü mevcuttur. Bu risk faktörlerinden bazıları değiştirilebilir risk faktörleri iken bazıları ise değiştirilemez.2

Kolorektal Kanser (Kolon ve Rektum Kanseri) Tanısı Nasıl Konulur?

Genellikle hastalık ilerledikçe belirti vermektedir. Bu yüzden tarama, poliplerin ve kanserin erken tanısı için çok önemlidir.3

Devamını Gör

Size En Yakın KETEM Lokasyonları

Kolorektal Kanserleri Belirtileri

Tarama ile henüz kanserleşmemiş polipler tespit edilip çıkarılarak olası kanser gelişimi önlenir. Kanser gelişen hastalarda ise, erken tanı ile yaşam süresi ve kalitesi artırılması amaçlanır.3 Kalın bağırsak kanseri olan birçok insan hastalığın erken evrelerinde hiçbir belirti göstermeyebilirler. Belirtiler oluştuğunda ise kanserin büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre farklılıklar gösterebilmektedir.4

Kalın bağırsak kanserinin belirtileri:4

  • İshal, kabızlık veya dışkının kıvamındaki değişikliklerinde dahil olduğu bağırsak alışkanlıklarında belirgin değişiklik
  • Makattan kan gelmesi veya dışkıda kan bulunması
  • Karın ağrısı veya gaz gibi karındaki ısrarcı rahatsızlık
  • Tuvalet sonrası bağırsakların tam boşalmadığı hissi
  • Güçsüzlük veya halsizlik
  • Açıklanamayan kilo kaybı

Ülkemizde kalın bağırsak kanser taramaları 50-70 yaş arasında kadınlar ve için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) 2 yılda bir ücretsiz olarak gaitada gizli kan testi ile hızlı ve güvenilir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca 50-70 yaş arasında kişilere, her 10 yılda bir kolonoskopi ile tarama önerilmektedir.3

Ailesinde kalın bağırsak polipleri, kalın bağırsak kanseri, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, veya kalıtsal polipozis/polipozis dışı sendrom öyküsü olan kişilerde 40 yaşından itibaren tarama başlanmaktadır.3 Tarama testleri, hastada bulunan polip ya da kanserin belirti vermeden önce tespit edilmesine yardımcı olur. Poliplerin çıkarılması ile kolorektal kanser önlenebilir. Erken tanı ile kolorektal kanser tedavisinin başarı oranı daha yüksektir.5

Kolorektal Kanserde Tanı Yöntemleri

Gaitada Gizli Kan (GİK): Bazen kanserler ve polipler kanayabilmektedir. GİK ile dışkıdaki çok küçük miktardaki kan gösterebilir. Bu test sonrasında ise kanamanın nedenini araştıran diğer testlere ihtiyaç duyulur. Poliplerin yaklaşık % 25’inin ve hemoroid gibi durumların da kanamaya sebep olması GİK testinin güvenilirliğini azaltır. GİK testi sonucu pozitifse anlamlıdır, ancak negatif sonuçlar polip olmadığını göstermez.5

Sigmoidoskopi: Bu yöntemde doktor sigmoidoskop denilen ışıklı bir tüple rektumu ve kolonun alt kısmını muayene eder. Eğer polipler tespit edilirse cerrahi olarak (polipektomi) çıkarılırlar.5

Kolonoskopi: Doktor kolonoskop denilen ışıklı uzun bir tüp kullanarak rektumu ve kolonun içini muayene eder. Görülen polipler çıkarılır. Kolonoskopi sonrasında, işlem sırasında görülemeyen yaklaşık % 30 oranında polip olasılığına karşın 6 ay içerisinde ikinci kez kolonoskopi önerilmektedir. Polip çıkartıldıktan sonra birer yıl arayla yapılan iki kolonoskopide bir şey görülmezse, 5 yılda bir kolonoskopi önerilmektedir. Eğer ailesel risk yok ve kolonoskopide bir şey bulunmamışsa, diğer kolonoskopi 10 yıl sonra önerilmektedir.5

Çift kontrastlı baryumlu lavman: Baryum ve hava içerikli bir solüsyonun makattan verilmesi sonrasında röntgen çekilmesidir. Bu şekilde kolon ve rektumdaki polip veya tümörler görüntülenebilir.5

Parmakla makat (rektum) muayenesi: Rektum muayenesi rutin bir fiziksel incelemedir. Doktor kaygan bir eldiven ile parmağıyla rektumdaki anormallikleri bulmak için hastayı muayene eder.5


Kolorektal Kanserleri (Kolon ve Rektum Kanseri) Evreleri Nelerdir?

Kolorektal kanser 5 farklı evrede değerlendirilmektedir.6

Kapat

Kolorektal Kanserleri (Kolon ve Rektum Kanseri) Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kalın bağırsak kanserlerinde ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi başlıca kullanılan tedavi yöntemleridir. Tedavi, tümörün yerine ve evresine göre değişmektedir.6

Hastalar tedaviye başlamadan önce hastalığın evresini, tedavi seçeneklerini, tedavi yan etkilerini, tedavinin yaşamları üzerindeki etkilerini, tedavinin maliyeti ve kendisi için uygun olabilecek yeni klinik çalışmaları doktorlarıyla konuşabilirler.6

Sıkça Sorulan Sorular

Kendimi iyi hissederken ve hiçbir belirti göstermezken kolon kanseri olmam mümkün mü?

Kolonoskopiye giren ve kolon kanseri tanısı alan birçok hastanın hiçbir belirti göstermeyebildiği tespit edilmiştir. En önemlisi de bu hastaların tedavi edilebilir olmasıdır. Erken aşamada kanser tanısı alan hastaların %91’i tanı sonrasında uzun süre yaşamlarına devam edebilmektedirler.

 

Referanslar:

1)https://inside.mountsinai.org/blog/colon-cancer-myths(Son erişim tarihi:01.04.2020)

Kolorektal kanser sadece yaşlı erkekler de mi olur?

Ailesinde kolorektal kanser öyküsü olmayan kişilere 50 yaşında kolonoskopi olması tavsiye edilse de kolorektal kanser hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilmektedir.

 

Referanslar:

1)https://inside.mountsinai.org/blog/colon-cancer-myths(Son erişim tarihi:01.04.2020)

Kolonoskopi ağrı veren, korkutucu ve insanı utandıran bir işlem mi?

Hiç kimse vücutlarının o bölgesine bakılmasından hoşlanmaz. Fakat kolonoskopi sırasında sakinleştirici ilaç uygulanmakta ve hasta hiçbir ağrı veya rahatsızlık hissetmemektedir. Unutulmamalıdır ki kanserin erken teşhisi utanmaktan çok daha iyidir.

 

Referanslar:

1)https://inside.mountsinai.org/blog/colon-cancer-myths(Son erişim tarihi:01.04.2020)

Ailemde hiç kimsede kolon kanseri görülmedi. Kolonoskopiye gerçekten ihtiyacım var mı?

Kolon kanseri olan kişilerin yalnızca %25’inin aile öyküsünde kolon kanseri bulunmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir; hastaların geri kalan %75’inin aile öyküsünde kolon kanseri bulunmamaktadır. Ailesinde kolon kanseri öyküsü olan veya kişisel risk faktörlerine sahip kadın ve erkeklerin 50 yaşından önce kolonoskopi olması gerekmektedir. Kolon kanserine sadece bu yaşlarda sahip olunacağı düşünülmemelidir. Bazı hastalar 20’li yaşlarda sahip olabilmektedir. Doktorunuz ile konuşarak ne zaman kolonoskopi olmanız gerektiği konusunda bilgi alabilirsiniz.

 

Referanslar:

1)https://inside.mountsinai.org/blog/colon-cancer-myths(Son erişim tarihi:01.04.2020)

İlginizi Çekebilecek Kolorektal Kanser: Kolon ve Rektum Kanseri İçerikleri

Kolon Kanserini Önlemeye Yardımcı Olmak İçin Neler Yapılabilir? Kolon Kanserini Önlemeye Yardımcı Olmak İçin Neler Yapılabilir?
Kolon kanserini önlemeye yardımcı olmak için risk faktörlerinden kaçınmak ve koruyucu faktörleri artırmak kanseri önlemeye yardımcı olabilir.
Detaylı Bilgi
Genç Yetişkinlerde Kolorektal Kanser Oranları Artıyor Genç Yetişkinlerde Kolorektal Kanser Oranları Artıyor
Amerikan Kanser Derneği’nin araştırmasına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde kolorektal kanser tanısı alan kişilerin oranı 65 yaş ve üzeri insanlarda azalıyor ancak daha genç yaş gruplarında artığı görülmektedir.
Detaylı Bilgi

Referanslar:

(1)http://www.onkoloji.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=7336:kal-n-bag-rsak-kanseri&catid=303:kanser-tuerleri&Itemid=1104 (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(2)https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-turleri/kanser-turleri/kal%C4%B1n-ba%C4%9F%C4%B1rsak-kanseri-kolorektal-kanser.html (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(3)https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-turleri/kanser-turleri/kal%C4%B1n-ba%C4%9F%C4%B1rsak-kanseri-kolorektal-kanser.html (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(4)https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-cancer/symptoms-causes/syc-20353669 (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(5)https://onkoloji.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=7336:kal-n-bag-rsak-kanseri&catid=303:kanser-tuerleri&Itemid=1055 (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(6)https://onkoloji.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=7336:kal-n-bag-rsak-kanseri&catid=303:kanser-tuerleri&Itemid=1055 (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(7)https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/treating/colon-surgery.html (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(8)https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/treating/rectal-surgery.html (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(9)https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/treating/ablation-embolization.html (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(10)https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/treating/radiation-therapy.html (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(11)https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/treating/chemotherapy.html (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(12)https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/treating/targeted-therapy.html (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(13)https://www.trod.org.tr/hastalarimiz_icin.php?id=882 (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

(14)http://immunoterapi.org/klinik_immunoonkoloji_detay.php?key=KOLOREKTAL (Erişim tarihi: Erişim tarihi: 28.08.2020

Chatbot Uygulaması Aydınlatma Metni

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”)’ ne ait https://yasamicin.com/‘un bir hizmeti olan Chatbot uygulaması üzerinden gerçekleştireceğiniz görüşmelerde kimliğinizi teşhis etmeye yarayan ve 6698 sayılı Kanun uyarınca “kişisel veri” niteliği taşıyan kişisel verilerinizi talep etmemekte ve arka planda toplamamaktayız. Chatbot uygulaması anonim şekilde sağlık ve yaşam konularına ilişkin sorularınızı bizlerle paylaşmanıza ve sizlere bu yönde anında cevap verebilmemize imkan sağlayan bir uygulamadır. Bu kapsamda, gizliliğinize ilişkin hassasiyetimize istinaden görüşme içeriklerinde kişisel verilerinizi paylaşmamanızı önemle rica ederiz.

Bununla birlikte görüşme esnasında kendi inisiyatifinizle bizlerle kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde, ilgili verileriniz hiç bir şekilde aktif bir kullanıma tabii tutulmadan ve sistemlerimizde muhafaza edilmeden görüşmenin sona ermesiyle birlikte derhal 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun şekilde silinecektir.

Anonim içerikler ise sorularınıza dönüş yapabilmek ve, gerekli ve ilgili hallerde çalışmalarda istatistiki bilgi olarak kullanılmak üzere sistemlerimizde bilgi güvenlik standartlarına uygun şekilde saklanacaktır.

İlgili uygulama kapsamında kişisel verilerinizi ve/veya kişisel veri işleme faaliyetine yol açacak bir içeriği paylaşmanız halinde 6698 sayılı Kanun’ un 11. maddesi kapsamında düzenlenen haklara sahip olacağınızı hatırlatır ve buna bağlı talepleriniz olması halinde, Başvuru Formu’nu doldurarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre istanbul.kvkk@roche.com adresi üzerinden bizlerle paylaşmanızı rica ederiz.